RAPORLAMA VE AKTİVİTE SONRASI HİZMETLER
X (kapat)

Aktiviteleriniz sonrasında, tüketici görüşleri, ulaşılan kişi sayıları, satış rakamları, rakip bilgileri ve çalışmalarımızı yansıtan aktivite görsellerini içeren raporları doğru verilerle tarafınızla paylaşıyoruz.

Ayrıca aktiviteleriniz sonrası kampanya malzemelerinizi etkinlik alanlarından toplayarak depolarımızda muhafaza ediyoruz.