ELEKTRONİK TAKİP SİSTEMİ
X (kapat)
Pozitif Tanıtım’ın sizlere özel geliştirdiği Elektronik Takip Sistemi sayesinde çalışanlarınızın konumunu, sahada geçirdiği toplam süreyi görebilir bir sonraki konumu hakkında stratejik kararlar verebilirsiniz.